Què fem

SAVA

El SAVA és un projecte nou que neix al 2019.

Aquest 2020 ha estat un any especialment complicat per la pandèmia, on hem hagut d'adaptar les nostres eines per donar el màxim suport.
Malgrat les dificultats s'ha pogut donar el servei i fer un acompanyament i supervisió adients a les persones usuàries. La incorporació de noves estratègies han fet possible continuar assolint els objectius.
Per altra banda, destacar la dificultat que han trobat els usuaris a l'hora de crear noves xarxes socials, en la recerca de feina i la vinculació amb espais comunitaris que malauradament han hagut de ser tancats.

Esperem que el 2021 pugui oferir més recursos que puguin nodrir els plans de treball de les persones usuàries del servei.

 

 


>> MEMÒRIA 2021 <<

 

Valoració del Servei:

El SAVA és un projecte nou que va nèixer al 2019. L'any 2020 va ser un any especialment complicat per la pandèmia. Malgrat les dificultats es va poder adaptar el servei i oferir un acompanyament i supervisió adients a lespersones usuàries ateses al servei. El 2021 es va poder rependre certa normalitat pel que fa al suport educatiu i emocional als usuaris/as per afrontar les dificultats amb les que es troben en la seva vida quotidiana. La reactivació de recusrsos comunitaris va oferir la possibilitat d'assolir els plans de treball de les persones usuaries en quan arecerca de formació,activitats d'oci, ocupacional i vinculació a espais comuitaris. Constatem que aquest 2021 ha sigut un bon any pel que fa al servei que oferim i ens ha constatat la necessitat de potenciar l'adaptació constant al entorn canviant.

 

 

 

 

Altres serveis

Comunitat terapèutica Granja Escola Castelló - GEC

Pis Terapèutic Urbà

Programa de prevenció

Programa de reducció de danys

Psicoteràpia individual i familiar

Servei d'orientació familiar - SOFI

SERVIEBRE Centre d'activitats

Programa VIO (Valors i Oportunitats) - Dones