Què fem

SAVA

El SAVA és un projecte nou que s'inicia a inicis del 2019. El projecte s'obre amb 5 persones que assisteixen al servei amb la finalitat de donar suport i acompanyament a persones que han finalitatzat un tractament en Comunitat Terapèutica o bé reuneixen els requisits per a fer un tractament en medi obert amb la supervisió i acompanyament de professionals de la nostra Fundació. El nombre total d'usuaris atesos a llarg de l'any han estat de 9 persones ateses, gran part d'elles de la comarca del Baix Camp.

 

 

Altres serveis

Comunitat terapèutica Granja Escola Castelló - GEC

Pis Terapèutic Urbà

Programa de prevenció

Programa de reducció de danys

Psicoteràpia individual i familiar

Servei d'orientació familiar - SOFI

SERVIEBRE Centre d'activitats

Programa VIO (Valors i Oportunitats) - Dones