Què fem

SERVIEBRE Centre d'activitats

SERVIEBRE és un Centre d'Activitats diürn dirigit a la població d'Amposta i de les Terres d'Ebre, amb un equip tècnic amb llarga trajectòria professional en el món de les adiccions.

És un espai d'aprenentatge d'habilitats socials i suport Psico-Socials amb einas i suport de professionals especialitzats.

 

 

PROGRAMA DE ACTIVITATS

És un recurs diürn d'atenció psico-educativa que dona suport tècnic i ofereix recursos de gestió emocional i estratègies d'actuació a personas que pateixen problemàtiques amb les drogues. Amb la reatlizació de tallers i activitats dirigidaes als familiars es pretén donar protagonisme i que siguin agents de canvi actius per afrontar la malaltia de l'adicció. La línia d'intervenció del Centre de Activitats és mitjantçant els tallers terapèutics i activitats que es duen a terme els dijous tarda i divendres matí al Centre Casal Jove d'Amposta.

A QUI VA DIRIGIT

El programa SERVIEBRE va dirigit a personas i famílies que pateixen una poblemàtica de drogodependències o es troben en situació de risc.  A la població i entitats de lesTerres de l'Ebe interessades en la prevenció i el treball psico-eductaiu envers les addiccions.

OBJETIUS DEL SERVEI

GENERALS

- Dotar al territori d'un Centre diürn d'activitats i tallers.

- Promoure la prevenció, sensibilització i tractament de les addiccions.

- Generar un espai de relació entre iguals, que potencii el crixement i l'auto ajuda per a les persones en situació de risc social.

ESPECÍFIQUES

- Oferir Activitats per a la reinserció social, laboral i/o formativa.

- Brindar dinàmiques que fomentin la promoció d'hàbits saludables per a la salut i millora de la condició fìsica.

- Generar opcions d'oci saludables.

- Acompayar en la detecció i anàlisis de possibles siatuacions de risc.

- Dotar de recursos per a la gestió de crisis i reducció de l'estrès.

- Proporcionar eines preventives per adoptar una actitud crítica i responsable al voltant de les drogues.

- Proposar activitats per a la millora de l'autoestima i sensació de benestar a través de conductes saludables, creant un espai adient per aconseguir-ho.

 

ACTIVITATS I TALLERS

* Assessorament i Orientació Familiar: Grup Psico-Eductiu per familiars de personas amb risc de patir addiccións o que es troben afectats per aquesta siatuació.

Frenqüència setmanal: sessio de una hora i mitja

* Grup de Dones: S'abordaran aspectes relacionants amb la gestió i dependència emocional.

* GAM: Grupo de Ajuda Mútua on s'exposens les inquietuds i es comparteixen les vivències dels integrants, moderat i dinamizat por un professional.

* Prevenció de recaigudes.

* Escola de pares y mares: Grup adreçat a pares i mares de usuaris que es troben en la problemàtica de l'addicció.

* Formació especifica en el món de les addiccions.

* Teràpies i Seguiment Indiviual.

 

CASAL JOVE
C/ Europa 37
AMPOSTA


Horari d'atenció:
Dijous de 15:00 a 18:00
Divendres de 10:00 a 13:00


René González , psicòleg
Tel. 626 930 618
renegonzalez@aec-gris.org

 

PROGRAMA DE ACTIVITATS

Altres serveis

Comunitat terapèutica Granja Escola Castelló - GEC

Pis Terapèutic Urbà

Programa de prevenció

Programa de reducció de danys

Psicoteràpia individual i familiar

Servei d'orientació familiar - SOFI

Programa VIO (Valors i Oportunitats) - Dones