Què fem

Servei d'orientació familiar - SOFI

El servei SOFI està destinat a les famílies de les persones amb problemes d'addiccions.

Moltes vegades el símptoma el desenvolupa per exemple un fill, qui més pateix és la mare, i qui més preparat o motivat per rebre assessorament és el pare.

Per aquest motiu aquest servei d'orientació familiar pretén unificar els esforços, empènyer cap al canvi i gestionar d'una forma més eficient el patiment dins la unitat familiar.

En conseqüència una funció important del SOFI habitualment és donar a conèixer els serveis o professionals de la zona amb qui treballem conjuntament per tal de poder oferir una intervenció de qualitat.

Altres serveis

Comunitat terapèutica Granja Escola Castelló - GEC

Pis Terapèutic Urbà

Programa de prevenció

Programa de reducció de danys

Psicoteràpia individual i familiar

SERVIEBRE Centre d'activitats

Programa VIO (Valors i Oportunitats) - Dones