Què fem

Psicoteràpia individual i familiar

L'equip terapèutic d'AEC GRIS ofereix un servei d'atenció a persones i famílies que ho necessitin.

Iniciem la nostra tasca amb una avaluació i/o diagnòstic de la situació del problema per més tard poder intervenir a la mateixa, intentant identificar i entendre els motius del malestar. A partir d'això pretenem poder proporcionar recursos i eines que afavoreixin la resolució de la problemàtica atenent sempre les necessitats i particularitats de cada persona i/o família.
Portem a terme teràpies que pretenen ajudar a gestionar conflictes de diferents classes, ja siguin: familiars, de parella, atenció infantil, orientació familiar, gestió de la crisi, ansietat , depressió.... entre d'altres, intentant modificar les dinàmiques que pugin generar aquestes situacions.

Altres serveis

Comunitat terapèutica Granja Escola Castelló - GEC

Pis Terapèutic Urbà

Programa de prevenció

Programa de reducció de danys

Servei d'orientació familiar - SOFI

SERVIEBRE Centre d'activitats

Programa VIO (Valors i Oportunitats) - Dones