Què fem

Programa de reducció de danys

La reducció de danys és un programa que es porta a terme amb el suport de la Generalitat de Catalunya a la zona de l'Hospitalet del Llogregat que pretén portar a terme un conjunt d'intervencions , programes i polítiques sòcio-sanitàries destinades tant a persones com a la comunitat.

 

Aquest programa es porta a terme amb l'ajuda d'un equip de professionals especialitzats en programes de reducció de danys.

Reforç de la capacitació parental.

Realitzem tallers dirigits a pares i mares d'adolescents amb la finalitat de donar eines i suport a la tasca educativa.
Pel que fa a la part de prevenció de conductes de risc, treballem amb les famílies dinamitzant tallers formatius que consten de 3 xerrades de dues hores on es procura proporcionar eines i recursos als pares i mares d'adolescents per tal de millorar les relacions amb els fills, amb l'ajut de diferents exercicis, debats i dinàmiques. Aquestes xerrades s'ofereixen des del SPOTT (Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependencies de la Diputació de Barcelona) als diferents ajuntaments de la província de Barcelona exceptuant la Ciutat Comtal.

Programes de Reducció de Danys.

Els programes de reducció de danys són un conjunt de polítiques i mesures que tenen com a objectiu disminuir l'impacte negatiu del consum de drogues, especialment en els usuaris per via injectada.

Les intervencions que realitzem tenen com a objectiu atendre les necessitats psicosocials i d'atenció sanitària bàsica dels usuaris que minimitzi els efectes del consum.

Treballem principalment en la zona de l'Hospitalet de Llobregat però tenim diversos programes que es podem dividir en:

Reducció de danys al carrer a l'Hospitalet del Llobregat.

Desenvolupem, des de l'any 1994, el Programa de Reducció de Danys (PRDD) a l'Hospitalet de Llobregat. El programa s'orienta a la disminució del risc associat al consum de drogues il·legals.

Una de les bases puntals de la nostra feina és la donació i intercanvi de material de venopunció higiènica.

L'estratègia que es treballa inclou una àmplia varietat de tàctiques:

- Volem millorar l'accessibilitat des usuaris/es de drogues als serveis de tractament, a través de derivacions, acompanyaments i coordinació amb altres actors dintre de la ciutat.


- Volem promoure canvis en la conducta dels usuaris/es de drogues mitjançant l'educació en l'adquisició d'hàbits socials i cívics.


- Volem arribar als usuaris/es que no utilitzen altres recursos socials ni sanitaris, iniciant una relació de confiança i credibilitat.


- Proporcionar material nou, estèril, per poder consumir.

Tallers de Formació d'Usuaris en Actiu

Són tallers teòric- pràctics dirigits a usuaris de drogues per via parenteral i/o fumada normalment. Els començaments daten del any 1998 a Sant Adrià i l'Hospitalet de Llobregat. Actualment es realitzen només en aquest últim municipi.

Són tallers on s'aborden diferents temàtiques relacionades amb el consum actiu. Tots tenen un enfocament sòcio-sanitari i es promou la disminució del risc associat al consum de drogues il·legals. És un programa que complementa la tasca sanitària del P.I.X. i es realitzen en les Associacions de Veïns de Sant Josep i de Pubilla Cases.

Els objectius del programa de tallers FUA es poden resumir en:

- Millorar la qualitat de vida dels usuaris de drogues que tenen risc potencial d'exclusió social, i que es troben desvinculats de la xarxa sanitària.


- Fomentar hàbits saludables respecte al consum i reduir els danys derivats de la venopunció i el risc d'infecció.


- Adquirir hàbits de prevenció de malalties més freqüents entre la població drogodependent.


- Participar activament com agents de salut.


- Millorar la relació que tenen entre ells i la comunitat.

 

Programa de prevenció de Sobredosi.


Utilitzem la mateixa estructura que per als tallers FUA. És un programa/taller "obligatori" per als usuaris ja que la formació en prevenció de sobredosi pot salvar una vida.
És un programa que s'estructura i té una durada distinta als tallers FUA. Fem 3 tallers (inicial, el segon a los sis mesos i el tercer al any) amb més o menys la mateixa teoria però dependent dels usuaris i de la implicació d'aquests.

Originalment a quin grup va enfocat aquest programa?

- Usuaris de drogues per via injectada (i secundàriament a la via fumada i/o esnifada).


- Treballadors de l'àmbit de les drogodependències.


- Familiars i persones properes (amics, companys...) a l'usuari.

 

Per a què serveix aquest programa?

- Educació sanitària en prevenció de sobredosi per opiacis i psicoestimulants.

- Confiança a l'hora de consumir drogues.

- Salvar vides (mitjançant l'ús de naloxona, la ventilació assistida i la reanimació cardiopulmonar.

 

 


Som referents en els programes de reducció de danys als sectors sanitaris del Baix Llobregat i Hospitalet de Llobregat


Els programes de reducció de danys (PRDD) estan implementats a tota Catalunya. S'està fent un treball des de CAPS, CUAPS, CAS, ABS, farmàcies, fundacions, hospitals i equips de reducció de danys. Això implica molts actors que treballen des del seu àmbit en diferents municipis.

Per poder donar una major resposta a les necessitats tant dels professionals com dels usuaris dels PRDD, per poder coordinar i sumar més professionals i sistematitzar la recollida de dades, des de 2016, AEC GRIS Fundació Privada és en un dels referents de reducció de danys a Catalunya, més concretament del sectors sanitaris del Baix Llobregat Nord, Baix Llobregat Centre i l'Hospitalet.

La nostra tasca consisteix en: ser el referent de carrer i l'agent coordinador entre els professionals i l'administració, fer prospeccions als carrers dels diferents municipis que participen al programa i recollir les dades d'intercanvi d'aquests municipis.

AEC GRIS Fundació Privada treballa als municipis de:

Sector Sanitari del Baix Llobregat Nord:

- Corbera de Llobregat.
- El Papiol.
- Martorell.
- Olesa de Montserrat.
- I properament a Esparreguera i Sant Andreu de la Barca.

Sector Sanitari del Baix Llobregat Centre:

- Cornellà de Llobregat.
- Esplugues de Llobregat.
- Sant Feliu de Llobregat.
- I properament a Molins de Rei i Sant Joan Despí.

Sector Sanitari de l'Hospitalet de Llobregat.

 

 

Altres serveis

Comunitat terapèutica Granja Escola Castelló - GEC

Pis Terapèutic Urbà

Programa de prevenció

Psicoteràpia individual i familiar

Servei d'orientació familiar - SOFI

SERVIEBRE Centre d'activitats

Programa VIO (Valors i Oportunitats) - Dones