Què fem

Programa de prevenció

Els programes de prevenció estan destinats a les institucions escolars i pretenen:

- Informar sobre la prevenció i gestió de conflictes dels joves vs les drogues.
- Orientar i formar a les famílies en com actuar i gestionar, les possibles situacions de conflicte familiar amb els joves.

Altres serveis

Comunitat terapèutica Granja Escola Castelló - GEC

Pis Terapèutic Urbà

Programa de reducció de danys

Psicoteràpia individual i familiar

Servei d'orientació familiar - SOFI

SERVIEBRE Centre d'activitats

Programa VIO (Valors i Oportunitats) - Dones