Què fem

Pis Terapèutic Urbà

El Pis Terapèutic Urbà que la Fundació AEC GRIS té a Reus és un recurs pont entre la sortida de la Comunitat Terapèutica i la definitiva inserció social i laboral.

El dia a dia del pis està enfocat a que el pacient pugui:
- Adquirir uns hàbits, horaris, i rutines; A crear una xarxa social i familiar saludable;
- Aprendre a ocupar el seu temps de manera adequada, mitjançant formació, voluntariat o incorporació al món laboral.
- A gaudir del temps de lleure, a través d'activitats socials o d'esport.
El tractament consta de tres etapes, amb una duració total aproximada de 6 mesos. A cada una d'elles es van assumint responsabilitats, i es va afiançant el treball realitzat. El pis disposa d'activitats d'assistència obligada com són;grup d'exercici físic, grup de relaxació, tallers terapèutics....

El PTU té una gran varietat d'activitats, dinàmiques i tallers encaminats a la reinserció i els problemes que s'hi presenten. Per exemple es fan tallers de prevenció de recaigudes, d'elaboració del Currículum Vitae, habilitats socials, com fer un bon ús de les xarxes socials, tallers de cura i imatge personal, relaxació i meditació, ... Per un altre costat, es fan sortides terapèutiques de manera setmanal, a la platja, la bolera, sortides a museus, Kayak, excursions a la muntanya....

 

Altres serveis

Comunitat terapèutica Granja Escola Castelló - GEC

Programa de prevenció

Programa de reducció de danys

Psicoteràpia individual i familiar

Servei d'orientació familiar - SOFI

SERVIEBRE Centre d'activitats