Què fem

Pis Terapèutic Urbà

El Pis Terapèutic Urbà que la Fundació AEC GRIS té a Reus és un recurs pont entre la sortida de la Comunitat Terapèutica i la definitiva inserció social i laboral.

El dia a dia del pis està enfocat a que el pacient pugui:
- Adquirir uns hàbits, horaris, i rutines; A crear una xarxa social i familiar saludable;
- Aprendre a ocupar el seu temps de manera adequada, mitjançant formació, voluntariat o incorporació al món laboral.
- A gaudir del temps de lleure, a través d'activitats socials o d'esport.
El tractament consta de tres etapes, amb una duració total aproximada de 6 mesos. A cada una d'elles es van assumint responsabilitats, i es va afiançant el treball realitzat. El pis disposa d'activitats d'assistència obligada com són;grup d'exercici físic, grup de relaxació, tallers terapèutics....

El PTU té una gran varietat d'activitats, dinàmiques i tallers encaminats a la reinserció i els problemes que s'hi presenten. Per exemple es fan tallers de prevenció de recaigudes, d'elaboració del Currículum Vitae, habilitats socials, com fer un bon ús de les xarxes socials, tallers de cura i imatge personal, relaxació i meditació, ... Per un altre costat, es fan sortides terapèutiques de manera setmanal, a la platja, la bolera, sortides a museus, Kayak, excursions a la muntanya....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Valoració del Servei


Al llarg del 2019 s'han continuat amb els programes iniciats tal i com les sortides terapèutiques programades, dinàmiqes i tallers formatius de tamàtiques implicades en la reinserció (elaboració currículum vitae, prevenció de recaigudes, sexualitat, tècniques de relaxació, resolució de conflictes...), juntament a una major participació grupal a les activitats locals. Tot es trasllada a una major adherència al tractamet pel que garantitza en major mesura la continuitat i permanència dins del programa. Els objectius terapèutics s'han assolit amb èxit en trets generals, i la implementació de nous protocols i formats, fan que els usuaris tinguin una major claretat i coneixement dels seus objectius al llarg del programa, fets facilitadors vers la seva motivació i correcta execució dels mateixos. L'increment dels controls i activitats grupals també han suposat un punt de qualitat en la trajectòria dels pacients, ja que hi ha un major sentiment i consciència de pertinença al grup dins el pis, a nivell d'ocupació els usuaris tenen una major parcipació en les activitats locals, tant a nivell de voluntariat com amb participació cultural.

Altres serveis

Comunitat terapèutica Granja Escola Castelló - GEC

Programa de prevenció

Programa de reducció de danys

Psicoteràpia individual i familiar

Servei d'orientació familiar - SOFI

SERVIEBRE Centre d'activitats

Programa VIO (Valors i Oportunitats) - Dones