Què fem

Pis Terapèutic Urbà

El Pis Terapèutic Urbà que la Fundació AEC GRIS té a Reus és un recurs pont entre la sortida de la Comunitat Terapèutica i la definitiva inserció social i laboral.

El dia a dia del pis està enfocat a que el pacient pugui:
- Adquirir uns hàbits, horaris, i rutines; A crear una xarxa social i familiar saludable;
- Aprendre a ocupar el seu temps de manera adequada, mitjançant formació, voluntariat o incorporació al món laboral.
- A gaudir del temps de lleure, a través d'activitats socials o d'esport.
El tractament consta de tres etapes, amb una duració total aproximada de 6 mesos. A cada una d'elles es van assumint responsabilitats, i es va afiançant el treball realitzat. El pis disposa d'activitats d'assistència obligada com són;grup d'exercici físic, grup de relaxació, tallers terapèutics....

El PTU té una gran varietat d'activitats, dinàmiques i tallers encaminats a la reinserció i els problemes que s'hi presenten. Per exemple es fan tallers de prevenció de recaigudes, d'elaboració del Currículum Vitae, habilitats socials, com fer un bon ús de les xarxes socials, tallers de cura i imatge personal, relaxació i meditació, ... Per un altre costat, es fan sortides terapèutiques de manera setmanal, a la platja, la bolera, sortides a museus, Kayak, excursions a la muntanya....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>CARTA DE SERVEIS PPRR<<


Valoració del Servei


L'any 2020 ha estat marcat per la COVID-19 i tots els canvis que s'han hagut de fer per tal d'adaptar el recurs i la pràctica professional al nou context de pandèmia en el qual ens trobem.
Destacar que la disminució de l'oferta formativa, les dificultats per accedir al mercat laboral, els espais d'oci tancats, etc... han dificultat molt la reinserció sociolaboral de les persones que atenem.
S'han creat nous programes amb diferents alternatives de tallers i dinàmiques amb l'objectiu de minimitzar aquesta mancança i mantenir el nivell de motivació envers el tractament.
S'han mantingut les sortides terapèutiques sempre que les mesures de prevenció del coronavirus ho han permès i s'han incrementat els espais de trobada online.
També s'ha afavorit la vinculació de les persones usuàries als programes de voluntariat i participació comunitària que continuen vigents al nostre municipi. Tot i que el panorama ha estat complicat s'han pogut assolir els objectius i garantir el propòsit del programa.

Altres serveis

Comunitat terapèutica Granja Escola Castelló - GEC

Programa de prevenció

Programa de reducció de danys

Psicoteràpia individual i familiar

Servei d'orientació familiar - SOFI

SERVIEBRE Centre d'activitats

Programa VIO (Valors i Oportunitats) - Dones