Què fem

Comunitat terapèutica Granja Escola Castelló - GEC

GEC és un centre homologat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que ofereix un tractament per a manegar addiccions tòxiques i no tòxiques, donant servei d'assistència per a la rehabilitació de l'individu , l'autoajuda i activitats psicosocials amb la finalitat de facilitar i afavorir dita rehabilitació i la posterior reinserció sòcio-laboral.

GEC compta un equip de treball especialitzat en el tractament de les addiccions dins del que es troben psicòlegs, mèdic-psiquiatra,educadors socials, treballadors socials i monitors especialitzats en l'atenció a les dogrodependències. A més compta amb un historial d'anys de servei que avalen la nostra dilatada experiència i els òptims resultats assolits, tal com ho reflecteix la memòria de l'últim any. El recurs té una disponibilitat de 36 places homologades i està ubicat a Reus , Tarragona.

Per més informació i/o atenció personalitzada truca al 877 990 606 o envia un correu electrònic a adm@aec-gris.org.


>> CARTA DE SERVEIS GEC <<


Memòria de l'últim any:


Valoració del Servei

 

Durant el 2020 la CT GEC ha atés a un total de 79 usuaris/es. Hi ha hagut en descens en quant a les persones ateses al recurs vers el 2019 .

La mesures pel que fa a la situació de pandemia per la covid-19; i més concretament a les mesures de confinament decretades al març del present any.

Pel que fa als perfil de la població atesa, la majoria són homes, 70 usuaris; vers a 9 dones. Les dades envers al gènere són similars a anys anteriors.

Pel que fa a la droga que motiva l'ingrés, la tendència segueix sent la cocaïna ( ja sigui sola o barrejada amb heroïna i/o alcohol), suposant el 70% ( augment significatiu vers les dades d'anys anteriors), seguida de l'alcohol. Pel que fa a les altas cursades; s'han produït 53 altes. D'aquestes, 24 són per finalitzacions de tractament i que representen e 45% ( en detriment al 31% de l'any 2019); pel que fa a les altes voluntaries i altre tipus d'alta ( per cessament i/o força major) són 29 i suposen el 54% ( en detriment al 49% de l'any 2019).

L'any 2020, la franja on s'han produit més abandonaments de tractament segueix sent a la franja d'estada de <1 a 3 mesos ( 21 altes en aquesta franja d'estada); són els mesos claus on es prodeueix l'adhesió al programa de la C.T. Pel que fa al nombre de usuaris/es que continuen en tractament a 31 de desembre del 2020 són 26 places ocupades.


Altres serveis

Pis Terapèutic Urbà

Programa de prevenció

Programa de reducció de danys

Psicoteràpia individual i familiar

Servei d'orientació familiar - SOFI

SERVIEBRE Centre d'activitats

Programa VIO (Valors i Oportunitats) - Dones