La Fundació

AEC GRIS Fundació Privada és una entitat que des del 1990 treballa els problemes associats a les addiccions.

Disposem dels mitjans necessaris per donar un servei de qualitat donada la nostra experiència.

 

Recursos residencials

AEC GRIS compta amb una xarxa de recursos residencials propis adequats a les necessitats de les persones.

Missió

AEC GRIS Fundació privada és una entitat del 1990 que ofereix tractament i atenció a persones amb problemes d'addiccions i a les seves famílies a l'àmbit territorial de Catalunya, ajudant-lis a entendre, manegar i afrontar les seves pròpies dificultats a través d'una visió biopsicosocial.

Visió

AEC-GRIS Fundació privada pretén consolidar-se com un recurs de qualitat que afavoreixi la rehabilitació i posterior reinserció sociolaboral de persones amb problemes d'addiccions.

Valors

AEC-GRIS Fundació privada es fonamenta en principis que donen sentit a la nostra feina diària. Són els següents:

 

 • / Respecte , discreció i confidencialitat
 • / Rigorositat i exigència.
 • / Atenció a les demandes socials
 • / Compromís amb els nostres projectes
 • / Fidelitat als nostres principis.

 

Patronat

El Patronat d'AEC GRIS Fundació Privada està format per un equip humà que comparteix la necessitat d'aportar i donar resposta a una problemàtica que afecta la nostra societat en general vulnerant la seva capacitat d'actuació.

 

 • / Composició del Patronat

President

    Ricard Rubio Solé

Vicepreseident

    Alberto Sánchez Allende

Secretari

    Bernardo Corral Castaño

Secretaria

    Sandra Calvo Rodríguez

Vocales

    Teresita Borràs Cabacés
    Diana Gutiérrez García
    José María Pérez Soler-Espiauba
    Miguel Rodamilans Pérez

 

Organigrama

Transparència

AEC GRIS Fundació Privada en línia amb les bones pràctiques, fa pública la següent informació en compliment de la Llei de transparència, amb accés a la informació pública i bon govern, assumint de manera responsable els compromisos de transparència respecte a rendició de comptes i publicació de dades rellevants.

>>  AUDITORIES


>>  PRESSUPOSTOS

 

>>  Aquests són els estatuts legals per les quals es regula el funcionament de AEC GRIS Fundació PrivadaConvenis

 

 • / Diputació de Barcelona
 • / Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • / Generalitat de Catalunya Departament de Salut
 • / Ajuntament de l'Hospitalet de LLobregat
 • / Ajuntament de Reus
 • / Ajuntament de Tortosa
 • / Agència de L'Habitatge de Catalunya
 • / Ajuntament d'Amposta

 

logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari

Formem part

 

 • / Coordinadora de Comunitats Terapèutiques , Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a drogodependents de Catalunya
 • / Federació Catalana de drogodependències
 • / Unió d'Associacions i Entitats d'ajuda al Drogodependent- UNAD

 

Colaboradors

logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari logo-publicitari

Documentació, informes i protocols

Si vols o tens que ingressar a comunitat terapèutica et deixem els dossiers per omplir i fer-nos arribar.

Dossier famílies GEC
Informe derivació GEC
Protocol d'ingrés