Informaciò general sobre drogues

DROGA , EFECTE I RISCOS

Resum d'efectes i riscos

DROGA , EFECTE I RISCOS


Alcohol
(legal)

Estimulant (dosis baixes)

Depressor

Desinhibició

Eufòria

Afecta l'atenció i la coordinació.
Provoca trastorns digestius i malalties cardiovasculars.
La síndrome d'abstinència pot ser molt greu, i pot provocar l'anomenat delírium trèmens.
Comporta riscos en la conducció de vehicles i en les relacions sexuals.
Comporta riscos de patir un accident laboral.

 

Amfetamines / Speed
(il·legal)

Estimulant

Excitació

Eufòria

Disminució de la sensació de fatiga

Poden originar trastorns físics (complicacions cardiovasculars, hepàtiques, hipertèrmia, etc.) i psiquiàtrics (trastorns de l'estat d'ànim, paranoia, al·lucinacions).
Generen una forta addicció.

 

Bolets al·lucinògens
(il·legal)

Al·lucinogen

En dosis baixes, riure i alteració suau de la percepció.

En dosis altes, modificació de l'estat de consciència i "viatge psicodèlic".

Poden provocar paranoia i ansietat.
Risc d'experimentar un mal viatge (pèrdua del control de les emocions, ansietat, pànic).
Risc d'experimentar reviviscència (flash-backs: patir de nou alguns efectes al cap d'un temps després de l'últim consum).
Poden fer aparèixer problemes de salut mental.
Comporta riscos en la conducció de vehicles i en les relacions sexuals.

 

Cocaïna
(il·legal)

Estimulant

Eufòria

Disminució de la fatiga

Seguretat en un mateix

En algunes persones pot provocar ansietat i paranoies.
Pot provocar trastorns cardiovasculars, com infart de miocardi i hemorràgia cerebral.
Comporta riscos en la conducció de vehicles i en les relacions sexuals.
Comporta riscos de patir un accident laboral.
Genera una addicció ràpida.

 

Cànnabis
(il·legal)

Depressor

Al·lucinogen (alguns tipus de marihuana)

Riure

Estimulació de la creativitat

Intensificació de les sensacions

Relaxació

Afecta l'atenció i la coordinació.
Afecta la memòria i la capacitat d'aprenentatge escolar. Genera problemes de rendiment.
Augmenta el risc de patir un accident de trànsit o laboral.
Provoca baixades de tensió.
Les experiències intenses es poden viure negativament (paranoies, atacs d'ansietat).
El consum sovint va associat al tabac, a llarg termini pot incrementar el risc de patir problemes respiratoris i cardiovasculars, i diverses formes de càncer.

 

Heroïna
(il·legal)

Depressor

Eufòria

Plaer

Relaxació

Benestar

Pot comportar la transmissió de malalties infeccioses (hepatitis víriques, tuberculosi, VIH/sida) quan es comparteixen o es reutilitzen estris de consum.
Pot provocar una sobredosi.
La interrupció del consum comporta l'aparició d'una forta síndrome d'abstinència.
Comporta riscos en la conducció de vehicles i en les relacions sexuals.
Genera una addicció ràpida.

 

Inhalants
(legal)

Estimulants (en dosis baixes). Generen eufòria i desinhibició.

Depressors. Alenteixen el funcionament del sistema nerviós central.

Augmenten el risc de patir trastorns físics importants (hepàtics, pulmonars, neurològics, circulatoris, etc.) i mentals (al·lucinacions, conductes agressives, deliris, etc.).
Generen una ràpida addicció.

 

Ketamina
(il·legal)

Al·lucinogen dissociatiu

En dosis baixes, sensació de borratxera i desequilibri.

En dosis altes, desrealització (forta al·lucinació per efectes dissociatius, separació cos-ment).

Poden aparèixer moviments involuntaris dels ulls, tremolors, agitació i rigidesa.
Aparició de problemes de salut mental (ansietat, depressió, paranoia).
Insensibilitat al dolor i entumiment.
Riscos en la conducció de vehicles i en les relacions sexuals.

 

LSD
(il·legal)

Al·lucinogen

En dosis baixes, riure i alteració suau de la percepció.

En dosis altes, modificació de l'estat de consciència i "viatge psicodèlic".

Pot provocar paranoia i ansietat.
Risc d'experimentar un mal viatge (pèrdua del control de les emocions, ansietat, pànic).
Risc d'experimentar reviviscència (patir de nou alguns efectes al cap d'un temps després de l'últim consum).
Pot generar problemes de salut mental.
Comporta riscos en la conducció de vehicles i en les relacions sexuals.

 

Psicofàrmacs
(legal) Depenent de la dosi i el tipus de fàrmac, poden actuar com a ansiolítics (reducció de l'ansietat) o hipnòtics (inducció de la son).

En dosis elevades, poden provocar somnolència, dèficits de memòria o manca de coordinació motora.
En dosis molt elevades combinades amb altres depressors (l'alcohol, per exemple), poden provocar una greu disminució de la capacitat de reacció, reducció en el ritme de la respiració (depressió respiratòria) i, fins i tot, el coma o la mort.
L'ús sense control mèdic durant un temps perllongat pot induir l'aparició de tolerància i dependència. Aquests medicaments poden ajudar a trobar-se millor però és necessari fer-ne ús amb control mèdic.

 

Tabac
(legal)

Estimulant

Augmenta el risc de patir càncer i malalties cardiovasculars i respiratòries, entre moltes d'altres.
Disminueix la resistència a l'exercici físic, altera els sentits del gust i l'olfacte; provoca l'envelliment prematur de la pell, i taca les dents i la pell de les mans i la cara.
Genera una addicció ràpida.

 

Èxtasi (MDMA)
(il·legal)

Estimulant

Ganes de ballar

Connexió amb un mateix, la música i la gent que hi ha al voltant.

Augmenta el risc de patir un cop de calor (augment de la temperatura corporal) quan va acompanyat d'una activitat física prolongada, per exemple, ballar.
Com que el consumidor en desconeix la composició, té més riscos amb la dosificació.
Comporta riscos en la conducció de vehicles i en les relacions sexuals.