Transparència

AEC GRIS Fundació Privada en línia amb les bones pràctiques, fa pública la següent informació en compliment de la Llei de transparència, amb accés a la informació pública i bon govern, assumint de manera responsable els compromisos de transparència respecte a rendició de comptes i publicació de dades rellevants.

 

                     AUDITORIES                                        PRESSUPOSTOS                         

 •                            2014                                                          2018                           
 •                            2015                                                          2019
 •                            2016                                                          2020
 •                            2017
 •                            2018
 •                            2019
 •                            2020

                  

                     MEMORIES

 •                    GEC   2019 2020
 •                    PTU   2019 2020
 •                    SAVA 2019 2020
 •                    VIO    2019 2020